• A
  • A
  • aA
  • Aa
  • Polska Firma

FAQ

Do zawarcia umowy przez konsumenta potrzebny jest dowód osobisty, w szczególnych przypadkach możemy poprosić o okazanie tytułu prawnego do lokalu, w którym ma się odbyć instalacja. W przypadku firm potrzebujemy dodatkowo w zależności od formy działalności np wydruk z CEIDG, aktualny odpis z KRS i ewentualnie upoważnienie przez właściwą osobę do reprezentowania go celem zawarcia umowy.

TAK, ale w takim wypadku trzeba będzie zapłacić różnicę między już uiszczonymi opłatami abonamentowymi, a sumą przyznanej ulgi podczas podłączenia.

NIE, nie przewidujemy możliwości zawieszenia świadczonych usług.

W chwili gdy upłynie okres na który umowa została zawarta, przechodzi ona automatycznie na czas nieokreślony.

TAK, jest taka możliwość, ale spowoduje ona utratę ulgi za fakturę elektroniczną, co przełoży się na wyższy koszt usługi dostępu do internetu.

TAK, dopuszczamy możliwość dokonania cesji umowy na nowego Abonenta pod warunkiem, że miejsce świadczenia usługi jak i pozostałe jej warunki nie ulegną zmianie. Za dokonanie cesji umowy pobierana jest opłata wg aktualnego cennika dodatkowych usług.

TAK i NIE :), do każdej usługi świadczonej za pomocą usługi przewodowej dajemy na czas trwania umowy router z WiFi, którym zarządzamy dla Państwa wygody i bezpieczeństwa.

Jeśli jednak z jakiegoś powodu bardzo chcą Państwo używać swojego urządzenia to jest taka możliwość, ale należy podłączyć go pod nasz router. W przypadku usługi świadczonej bezprzewodowo jedynie zalecamy wybór jednego z dostępnych u nas routerów ze względów takich samych jak powyżej.

Możliwość stosowania w tym wypadku swojego routera wynika z faktu, że antena którą montujemy w dużej mierze już spełnia podstawowe założenia którymi posługujemy się w naszej sieci, w celu świadczenia usług na możliwie jak najwyższym poziomie.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami